Przewoz towarów

Таможенное оформлениеPrzewoz towarów jest jednym z podstawowych rodzajów praw pracowniczych i dąży do fizycznego przepływu towarów między pochodzenia i przeznaczenia punktów. Razem, jej działalność taka praca manifestacje generuje sektor transportu gospodarki - gospodarka jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa.

 

 

 Tradycyjnie, przewoz towarów klasyfikują się według takich parametrów:

   - charakter interakcji z klientem (jednorazowe, czasowe i stałe);
   - wolumen przesyłek (małej partii, partionnye, masowe);
   - częstotliwość składania zleceń transferu (dzienne, tygodniowe, miesięczne,   kwartalne, sezonowe);
   - odległość i położenie drogi (lokalne, zamiejscowe, międzynarodowe);
   - rodzaj towarów (na przykład klasyfikacji, zob. poniżej).

Przewoz towarów - jest złożonym procesem, wdrożenie technologii, która zmienia się w zależności od warunków każdego konkretnego celu, i może obejmować następujące etapy:

  1. nadawca przygotowuje towar i dokumenty przewozowe do przewozu;
  2. przewoźnik dostarcza pojazd do załadunku;
  3. z akceptacji i ładunku transferowego dla transportu;
  4. prowadzone załadunek pojazdu i wypełnienie bagażowej;
  5. wykonany z dokumentacji przewozowej przyjęcia towaru do wysyłki;
  6. sposób przewozu ładunku do odbiorcy;
  7. przeprowadza się zgodnie z przeniesieniem ładunku do odbiorcy dokumenty wysyłkowe;
  8. posiada rozładunku pojazdu i ładunku akceptacji przez odbiorcę;
  9. jest wykonany z dokumentacji wysyłki ładunków o akceptacji przez odbiorcę;
  10. przeprowadzono obliczenia dla usługi transportu ładunków.

Złożoność i zmienność przewozu jakiegokolwiek ładunku wymaga skoordynowanego współdziałania wszystkich uczestników procesu transportowego. Na ogół są to usługi spedytor, przewoźnik, odbiorca, i klient. Z prawnego punktu widzenia, ich stosunki są regulowane przez umowy przewozu towarów, który rejestruje warunki transportu towarów (w tym terminów i wysokości), oraz ustanawia prawa, obowiązki i zobowiązania stron. W przypadku braku związku między stronami traktatu podlegają list przewozowy transportu (SMR w międzynarodowym transporcie drogowym; List przewozowy transportu na Ukrainie; konosamentu dla transportu morskiego, itp).
W celu optymalizacji procesów biznesowych w przewozie towarów przy użyciu różnych klasyfikacji, z których jeden przykład pokazano poniżej.
Tak więc, ładunki są klasyfikowane według następujących głównych cech:
  - przyrody (ożywionej i nieożywionej);
  - stan fizyczny (stały, ciekły, gazowy);
  - sposób załadunku i rozładunku i czasowego składowania (tara, kawałek, luzem i sypkich, cieczy);
  - waga (lekki i ciężki);
  - ciężki i ponadgabarytowy;
  - daty ważności do spożycia (normalne i łatwo psujące się);
  - tryb mikroklimat (normalne lub specjalnych wymagań co do temperatury, wilgotności, ciśnienia, składu fizycznego i chemicznego powietrza);
  - środek transportu (morze, kolejowego, drogowego, lotniczego, rzeki, potoku, mieszane);
  - sektor gospodarki (rolnictwo, przemysł, handel, budowlanych, komunalnych);
   - status celny (eksport, import, tranzyt);
   - bezpieczeństwo towarów (niski, normalny, wysoki);
   - zakres towarów niebezpiecznych.
Lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwych oznak klasyfikacji towarów, ale tylko mówi swoje główne kategorie.