Ubezpieczenie ładunków

«Dialogistyk Ukraina» oferuje dodatkową uslugę: ubezpieczenie ładunków «od wszystkich Ubezpieczenie ładunkówryzyk».
Jaka jest różnica między ubezpieczeniem «od wszystkich ryzyk» i od CMR – ubezpieczenia, które mają większość przewozników, wykonujących międzynarodowe przewozy ładunków?
Przy uszkodżeniu lub utraty ładunku CMR – ubezpieczenie pokrywa tylko 8,33 SDR* za 1 kg brutto, natomiast, ubezpieczenie «od wszystkich ryzyk»  - pokrywa 100 lub 110 % fakturowej wartośći ładunku (za wyborem ubezpieczyciela). Procedura ubezpieczenia ładunku «od wszystkich ryzyk» jest bardzo prosta – trzeba tylko wypełnić formularz zlecenia na ubezpieczenie, określił standardową informację dotyczącą towaru i przewożenia, wyślać jego nam, i zwrotnie, otrzymać oryginał polisa ubezpieczenia.

Przy zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego klient lub odbiorca musi prawidłowo zorganizować następujące dokumenty:
- zrobić krótki zapis o uszkodżeniu ładunku wskazując jego ilość w 24-m polu CMR;
- sfotografować ładunek przed jego wyładunkiem z pojazdu, w taki sposób, aby był widoczny rejestracyjny numer pojazdu.
- sporządzać oświadczenie o uszkodzeniu ładunku w obecnośći przedstawiciela klienta (jego odbiorcy), przewoznika  (kierowcy) i przedstawiciela Izby Przemysłowo-Handlowej (pożądane mieć podpisy wszystkich 3 przedstawicielej).

Obecność wyżej wymienionych dokumentów, jak również oryginał faktury znaczące przyspieszy proces zapłaty odszkodowania ubezpieczeniowego


* SDR – rozrachunkowa (wirtualna) waluta MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), wykorzystana się jako rezerwowa aktywa oprócz złotowych i walutowych pozycji krajów-członków MFW. Kurs SDR, jako rozrachunkowej waluty MFW obecnie składaje się z 4-ch walut: euro, japońskiego jena, funta szterlinga i dolara amerykańskiego.