Usługi

Spółka „Dialogistyka” oferuje następujące usługi:

  • Przewózy dowolnych ładunków między krajami UE oraz krajami WNP
  • Transport krajowy 
  • Przewóz ładunków niebezpiecznych oraz ładunków wymagających przestrzegania warunków termicznych;
  • Przewózy ponadgabarytowych i ciężkich ładunków 
  • Przewózy ładunków drobnicowych 
  • Przewozy kontenerowe morskim i drogowym transportem
  • Ubezpieczenie ładunków na warunkach «od wszystkich ryzyk»
  • Obsługa celna w Europie
  • Odsługa celna w Ukraine (Kijow, Kijowska oblast)
  • Obsługa handlowa