Перевезення небезпечних вантажів

Алкогольные грузы

Перевезення небезпечних вантажів здійснюється у відповідності до цілого ряду правил безпеки. Вони зводяться до наявності ліцензії на доступ компанії здійснювати дані перевезення, дотримання водієм необхідних норм, допуску транспортного засобу до виконання перевезення, його оформлення і супроводження при необхідності.
Транспортування небезпечних вантажів здійснюється різними видами транспорту. Перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом регулюється Європейською Угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів, ДОПНВ (ADR),  створеним по ініціативі ООН; при морських перевезеннях - IMDG (International Maritime Dangerous Goods); при авіаперевезеннях - ICAO-TI (Technical Instructions for The Safe Transport of Dangerous Goods by AIR); при перевезеннях залізничним транспортом - RID (International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail. Існує спеціальний список небезпечних товарів - Dangerous Goods Regulations.  Кожна небезпечна речовина, що внесена в цей список має чотирьохзначний номер, який називається ідентифікаційним номером в списку небезпечних товарів ООН. В ДОПНВ 2015 року перелік небезпечних вантажів складається з 3526 номерів ООН.
Транспортування небезпечних вантажів вимагає від виконавця точності, уваги, відповідальності та комплексного підходу, що має включати в себе наявність необхідних сертифікатів, ліцензій, транспорту з необхідним обладнанням, а також спеціального захисного обладнання для водія. В універсальний комплект АДР для водія входить: мигаючий ліхтар жовтого кольору з автономним живленням, рідина для промивання очей, жилет оранжевого кольору з світловідбиваючими елементами, захисні рукавиці, лопата пластмасова розбірна, дренажна пастка (тент для накриття каналізаційних колекторів), пластмасовий контейнер для збору небезпечних вантажів, що розлились або розсипались (10 л), маска на все лице та фільтри до неї. Для транспортного засобу – противідкатний упор, попереджувальні знаки, вогнегасник.
Існує 9 класів небезпеки, відповідно до класифікації договору ADR:
1 клас  - вибухові речовини та вироби;
2 клас – гази;
3 клас - легкозаймисті рідини;
4.1 клас - легкозаймисті тверді речовини;
4.2 клас - речовини, схильні до самозаймання;
4.3 клас - речовини, що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою;
5.1 клас - речовини, що окислюють;
5.2 клас - органічні пероксиди;
6.1 клас - токсичні речовини;
6.2 клас - інфекційні речовини;
7 клас - радіоактивні матеріали;
8 клас - корозійні речовини;
9 клас - інші небезпечні речовини та вироби;