Перевезення вантажів

Таможенное оформление

Перевезення вантажів є одним з базових видів трудової діяльності людини і має за ціль фізичне переміщення вантажу між пунктами відправлення та призначення. У сукупності своїх проявів така трудова діяльність формує транспортну галузь народного господарства – опору економіки будь якої держави.

 

 

Традиційно перевезення вантажів класифікують за такими параметрами:

-      Характеру взаємодії із замовником (одноразові, тимчасові, постійні);

-      Об’ємом партій вантажу (малопартійні, партійні, масові);

-      Частоті подачі транспортних замовлень (щоденні, недільні, місячні, квартальні, сезонні);

-      Відстанню і локалізацією маршруту (міські, міжміські, міжнародні);

-      За характером вантажу (приклад класифікації наводиться нижче).

Перевезення вантажів – це складний процес, технологія реалізації якого варіюється в залежності від умов кожного конкретного замовлення, і може складатися з таких етапів:

  1. Відправник готує вантаж і товарно-транспортні документи для перевезення;
  2. Перевізник надає транспортний засіб для завантаження;
  3. Здійснюється прийом-передача вантажу для перевезення;
  4. Здійснюється завантаження транспортного засобу і опломбування вантажного відсіку;
  5. Оформлюється товарно-транспортна документація про прийом вантажу до відправлення;
  6. Здійснюється процес транспортування вантажу до його одержувача;
  7. Проводиться передача вантажу одержувачеві відповідно до товарно-транспортних документів;
  8. Виконується розвантаження транспортного засобу і прийом вантажу одержувачем;
  9. Оформлюється товарно-транспортна документація про прийом вантажу одержувачем;
  10. Проводяться розрахунки за послугу транспортування вантажу.

Складність і варіативність перевезення будь якого вантажу робить необхідним координування взаємодії всіх учасників транспортного процесу. В загальному ними є: вантажовідправник, перевізник, вантажоодержувач та замовник послуги. Юридично їхні відносини регламентуються договором про перевезення вантажів, де фіксуються умови транспортування вантажів (в тому числі строки та об’єми), а також встановлюються права, обов’язки та відповідальність сторін. У випадку відсутності договору, відносини між учасниками перевезення регулюються товарно-транспортною накладною (СМР при міжнародних автоперевезеннях; ТТН при перевезеннях по території України; коносамент при морських перевезеннях і т.д.)

З метою оптимізації ділових процесів при перевезенні вантажів застосовують різноманітні класифікації, приклад однієї з яких наведено нижче.

Так, вантажі класифікують за такими основними ознаками:

-      Природа (живі і неживі);

-      Агрегатний стан (тверді, рідкі, газоподібні);

-      Спосіб завантаження-розвантаження і тимчасового зберігання (тарні, штучні, навалочні і насипні, наливні);

-      Маса (легковагові і великовагові);

-      Габаритні і негабаритні;

-      Терміни придатності для споживання (нормальні і швидкопсувні);

-     Мікрокліматичний режим (звичайні чи з особливими вимогами до параметрів температури, вологості, тиску, фізико-хімічного складу повітря);

-      Вид транспорту (морські, залізничні, автомобільні, повітряні, річні, трубопровідні, змішані);

-      Галузь народного господарства (сільськогосподарські, промислові, торговельні, будівельні, комунальні);

-      Митний статус (експортні, імпортні, транзитні);

-      Режим зберігання вантажів (низький, нормальний, високий);

-      Ступінь небезпеки вантажу.

Даний перелік не вичерпує всі можливі класифікаційні ознаки вантажів, а лише зазначає їх основні категорії.